MKSUN-MENU

Pompy ciepłe - Sprzedaż i Montaż

pompa ciepła

Ze względu na swoje liczne zalety powietrzne pompy ciepła są coraz powszechniej wykorzystywane do centralnego ogrzewania domów i przygotowywania ciepłej wody. Dotyczy to zarówno nowo budowanych budynków, jak i starszych, które poddawane są dociepleniu.

Pompy ciepła działają dzięki wytwarzaniu obiegu ciepła pomiędzy obszarami, w których panują różne temperatury. Pobierają one ciepło z powietrza lub gruntu i przenoszą je do domowej instalacji grzewczej – na przykład grzejników lub systemu ogrzewania w podłodze. Ze względu na oferowaną dużą wydajność coraz szybciej rośnie ich popularność, a wielu ekspertów już dziś właśnie, taki sposób ogrzewania obiektów uważa za najlepszy spośród dostępnych na rynku.

Warto wspomnieć, że w 2021 roku nastąpił gwałtowny wzrost sprzedaży tych urządzeń o 80% w porównaniu do roku poprzedniego. Najczęściej wybierane były pompy ciepła typu powietrze/woda.

Duże zainteresowanie Klientów tymi urządzeniami nie wynika tylko z chęci znaczącego obniżenia kosztów ogrzewania budynków, ale także możliwości zwiększenia swojego bezpieczeństwa energetycznego oraz uzyskania dofinansowania wymiany konwencyjnego źródła ciepła napompę ciepła (np. https://pgnig.pl/dofinansowanie).

dach z panelami

Jak działa pompa ciepła?

dach z panelami
Działanie pompy ciepła polega na przeniesieniu energii z otoczenia (tzw. dolne źródło ciepła) do budynku, tak aby mogło ono efektywnie zasilać jego system grzewczy (tzw.górne źródło ciepła) – zarówno po stronie ogrzewania, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pierwszym zadaniem pracy urządzenia jest odebranie i przekazanie energii z otoczenia –jeśli odbywa się to z gruntu, to wykorzystywany jest roztwór glikolu, a w przypadku powietrza – energia otoczenia zostaje przekazana bezpośrednio do obiegu czynnika roboczego. Za pomocą odebranego ciepła, następuje odparowanie czynnika roboczego w urządzeniu zwanym parownikiem. Kolejno, pary czynnika roboczego trafiają na zasilaną energią elektryczną sprężarkę, gdzie następuje podniesienie ich temperatury, a następnie oddanie ciepła skraplaczu, z którego podawane jest ciepło do obiegu grzewczego budynku. W wyniku tego procesu następuje skroplenie par czynnika roboczego (przyjmują one postać ciekłą pod wysokim ciśnieniem) i końcowo – obniżenie jego ciśnienia i zamknięcie cyklu.
dach z panelami

Pompa ciepła - współczynnik COP

Kluczowym parametrem pracy każdej pompy ciepła jest współczynnik COP (ang.Coefficient Of Performance) opisujący proporcję pomiędzy wyprowadzoną z urządzenia energią w cieple a doprowadzoną do niego energią elektryczną w określonych warunkach zewnętrznych. Podając przykład – COP na poziomie 4, informuje o tym, że aby z pompy ciepła uzyskać 4 kWh ciepła (odnawialnego i darmowego) należy zasilić urządzenie 1 kWh energii elektrycznej, która może pochodzić zarówno z sieci elektroenergetycznej, jak i z odnawialnych źródeł energii, np. z modułów fotowoltaicznych.

Wartość współczynnika COP zmienia się w zależności od temperatury źródła dolnego i górnego, jednak w ujęciu zasad jego obliczenia (opisanych w normie PN-EN 14511) jest zawsze większy od 1.
dach z panelami

Jaką wybrać pompę ciepła?

Żeby inwestycja w pompę ciepła w miarę szybko się zwróciła, trzeba dopasować dla niej najlepsze źródło ciepła. To, czy lepiej sprawdzi się w tej roli woda czy grunt, wymiennik pionowy czy poziomy, zależy w dużej mierze od naszej działki. Na rynku jest wiele rozwiązań technicznych pomp ciepła, z których wybór jednego konkretnego powinien być wynikiem możliwości technicznych i potrzeb energetycznych danego budynku. Najczęściej spotykane warianty technologiczne instalacji pomp ciepła to:.

Rozwiązania typu monoblok oraz split

Pompa ciepła typu split składa się z dwóch modułów, z których jeden jest zainstalowany na zewnątrz, a drugi wewnątrz budynku. Moduł wewnętrzny zawiera w szczególności skraplacz, a oba moduły połączone są rurami chłodniczymi.

W pompie ciepła monoblok to jeden moduł zawierający kompletny obieg chłodniczy pompy, który montowany jest na zewnątrz budynku. Jeśli przy zakupie bierzemy pod uwagę możliwości technologii, to powinniśmy zapoznać się w szczególności z możliwości technicznymi budynku oraz sprawdzić dotychczasowy system, jaki służy do rozprowadzenia ciepła.

Powietrzne pompy ciepła

Powietrzne pompy ciepła to taki rodzaj urządzenia, który wykorzystuje powietrze zewnętrzne jako dolne źródło ciepła. Mogę one występować zarówno w wariancie split, jak i monoblok. Do nie wątpliwych zalet opisywanego rozwiązania należy stosunkowo niski koszt inwestycji, duża ilość modeli urządzeń dostępnych na rynku oraz łatwość montażu. Przy wyborze tego rozwiązania należy się jednak liczyć z tym, że wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej pojawia się , że powietrzna pompa ciepła będzie potrzebować źródła wspomagającego. Czynnikiem determinującym w tym przypadku często jest kwestia zapotrzebowania na ciepło budynku oraz rodzaj instalacji grzewczej (ogrzewanie podłogowe lub grzejnikowe).

Gruntowe pompy ciepła

Gruntowe pompy ciepła to urządzenia, które działają na takiej samej zasadzie jak powietrzne pompy ciepłaz tą różnicą, że w przypadku tych pierwszych dolnym źródłem ciepła jest energia zawarta w cieple gruntu. Aby wykorzystać rzeczone ciepło, gruntowa pompa ciepła wyposażona jest w gruntowy wymiennik ciepła,który może być zainstalowany w układzie pionowym i poziomym. Do nie wątpliwych zalet rozwiązania należy stała temperatura gruntu (źródła dolnego), która przekłada się na dużo większą stabilność chwilowej wydajności pompy. W przypadku tego typu inwestycji potrzebujemy jednak znacznych nakładów finansowych związanych między innymi z wykonaniem odwiertów pod wymiennik gruntowy oraz samym wymiennikiem gruntowym. Dolnym źródłem ciepła dla tej technologii mogą być też zbiorniki wodne, które w obszarach przydennych utrzymują względnie stałą temperaturę w ciągu roku.

Czyste Powietrze pompa ciepła - zmiany wysokości dopłat w 2023 roku
W tabelach przedstawiamy wysokość dofinansowania

Poniższa tabela przedstawia dokładne kwoty.

Źródło: Opracowanie enerad.pl na podstawie czystepowietrze.gov.pl

Oto maksymalne dofinansowanie do pomp ciepła dla podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu Czyste Powietrze 3.0):

NAZWA KOSZTU MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA (PROCENT FAKTYCZNIE PONIESIONYCH KOSZTÓW) MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI (ZŁ)
Pompa ciepła powietrze/powietrze 40% 4.000
Pompa ciepła powietrze/woda 40% 12.600
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 55% 19.400
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 55% 28.000

Oto maksymalne dofinansowanie do pomp ciepła dla podwyższonego poziomu dofinansowania (część druga programu “Czyste Powietrze” 3.0):

NAZWA KOSZTU MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA (PROCENT FAKTYCZNIE PONIESIONYCH KOSZTÓW) MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI (ZŁ)
Pompa ciepła powietrze/powietrze 70% 7.000
Pompa ciepła powietrze/woda 70% 22.000
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 80% 28.000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 80% 40.700

Oto maksymalne dofinansowanie do pomp ciepła dla najwyższego poziomu dofinansowania (część trzecia programu “Czyste Powietrze” 3.0):

NAZWA KOSZTU MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA (PROCENT FAKTYCZNIE PONIESIONYCH KOSZTÓW) MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI (ZŁ)
Pompa ciepła powietrze/powietrze 100% 11.100
Pompa ciepła powietrze/woda 100% 31.500
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 100% 32.200
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 100% 50.900
MKSUN-Energia ze słońca

Umów się na
bezpłatną wycenę!

ul. Bielska 149A, 34-120 Roczyny
Nip: 551-264-79-31
© Copyright 2024 mksun.eu – Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności